Ana Sayfa | İletişim

.

 

Duyurular | Hakkımızda | Ürünler | Reçine | SSS

 

  Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine :

EPI'ye cevap ve OXO gerçeği...

 
.
 

 

 

EPI'ye cevap ve Duyuru

 

    EPI'nin "Biyoçözünür" halisünasyonu

  ve Yalanlar....

 

22 Temmuz 2011 tarihinde EPI sitesinde “ACIL DUYURU” notu ile birlikte “Türkiye’nin Yalan Şampiyonu Bioplast” başlığıyla yayınlanan talihsiz açıklamayı büyük bir hayret ve şaşkınlık içerisinde okuduk. Bu şekilde EPI’nin bizleri ve bizlerin şahsında Biyolojik plastik endüstrisini hedef gösterme gayretlerini anlamakta zorluk çekiyoruz.

 

Türkiye’de faaliyete başladığımız Ağustos 2010 tarihinden bugüne kadar, gerek yaptığımız faaliyetlerde ve gerekse bilimsel çalışmalar ile ilgili olarak hiçbir şekilde yasal sınırların dışına taşmadan, Tamamen bilimsel araştırmalardan yola çıkarak kamuoyunu doğru bilgilendirme gayreti içerisinde olduk. Pro-Oxidan katkılar ile ilgili olarak, Gerek resmi kurumlar nezdinde yaptığımız girişimlerde ve gerekse konuyla ilgili olarak yaptığımız tanıtımlarda, hiçbir şekilde kurum adı zikretmeden konuyu anlatmaya çalıştık.

 

Türkiye’deki varlığımızın EPI tarafından rahatsızlık verici olarak kabul edilmesini doğal karşılıyoruz.  Ancak böylesine gerçekleri çarpıtan bir açıklamayı kaleme almak herhalde ne ticari etik ne de sosyal ahlak ilkeleri ile bağdaşabilir değildir.  EPI ile ilgili gerçekler ortada iken, ısrarla biyoçözünürlük iddialarının sürdürülüyor olması son derece talihsiz ve düşündürücüdür. Kaldı ki, dünyadaki gelişmeler ve bilimsel veriler ışığında konuyu değerlendirdiğimizde, EPI, çevre açısından dünya için talihsizliktir. Ne yazık ki, Türkiye’de mevcut bilgi kirliliği ve bu konudaki mevzuatın yetersiz olması, gerçeklerin kamuoyundan saklanmasında büyük rol oynamaktadır.

 

EPI sitesinde Dr. David M. Wiles imzasıyla yayınlanan ve doğrudan BIOPLAST TÜRKİYE olarak hedef alındığımız açıklamanın, bilimsel araştırmaları ve gerçekleri ciddiye almayan, temelde kamuoyunu küçümseyen ve değersiz kabul eden bir değerlendirme olduğu  görülmektedir. Onlarca kez aksi kanıtlanarak, EPI’nin iddiaları bilimsel olarak çürütülmüş olmasına rağmen  “ACIL DUYURU” notuyla yayınlanan açıklama, içeriği ile birlikte değerlendirildiğinde son derece düşündürücüdür.

(EPI'nin açıklamasına ulaşmak için lütfen tıklayınız)

 

Bu nedenle, EPI’nin özellikle biyolojik plastiklere karşı duruşunu gözler önüne sermek, subjektif ve mesnetsiz iddialarına bilimsel ve yasal çerçevede cevap vermek ve artık iyice çığırından çıkmış olan ve gerçeklerle bağdaşmayan subjektif ve mesnetsiz iddialarla tüketicilerin nasıl kandırıldığını ortaya koymak adına cevaplamak ve konuyla ilgili gerçekleri orijinal belgeleri ile birlikte kamuoyunun, ilgili kurumların ve yargının dikkatine sunmak kaçınılmaz olmuştur. EPI'nin uluslararası standartlar ve bilimsel çalışmalara rağmen, sanki bu gerçekleri BIOPLAST olarak sadece biz ortaya atıyormuşuz gibi davranması da ayrıca talihsizliktir. Oysa bizim yaptığımız sadece, dünya genelinde kabul gören, geçerliliği olan standartlar ve bilimsel çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktan ibarettir.

 

Söz konusu açıklamada ifade edilen noktaları kısaca özetlemekte büyük yarar olacağını düşünüyoruz:

 

a.   BPI: AĞIR METAL TESBIT EDILDI : BIOPLAST’ın EPI teknolojisini bilmediği ve her zaman olduğu gibi, içerisinde kullanılan katalizörlerin ORGANIK GEÇIŞ METALLERININ TUZLARI olduğu ve bunun zararsız olduğu iddia edilmektedir.  Herhalde bu iddialar, her türlü bilimsel veriyi küçümsemek anlamına da gelir. Ağır metal içeriği kullanılanın aksine civa, arsenik, kadmiyum, baryum vb sanki başka ağır metal yokmuş gibi kafa karıştırıcı ifadelerle böyle bir malzemenin içinde uygun olmayan metaller zikredilerek metal içeriğinin anlaşılmaz olduğunu söylemektedir. Yapılan bütün bilimsel araştırmalar, bu materyalin içerisinde ağır metallerin varlığını kanıtlamaktadır. Bunlardan bir tanesi BPI tarafından yapılan araştırmanın sonucunda ortaya çıkmaktadır:

 

 

ASTM D 6400

Tarafından izin verilen limit

BNQ 9011-911/2007 Tarafından izin verilen limit (kanada)

EPI TDPA 

Gıda Atık torbası

USCC 2004

EPI TDPA 

Tarafından üretilen ambalaj torbası Ocak  2008

Analiz yöntemi  

 

 

AMC

AMC

Katkılar

 

 

 

 

Kalsiyum karbonat

İzin Verilmez

İzin Verilmez

8,370 ppm

59.6

Kobalt

İzin Verilmez

38

1,450 ppm

39.7

Demir

İzin Verilmez

İzin Verilmez

130 ppm

11.4

Nikel

210 ppm 

45

ND

<0.30

Çinko 

1,400 ppm

463

160 ppm

2.9

(Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

b.   Bu tabloda kısmen verilmiş olan metal değerler BPI tarafından 12 Şubat 2010 tarihinde yayınlanan bir araştırma raporundan alınmıştır. Bu rapor BPI resmi web sitesinde mevcuttur ve yukarıdaki linkten rahatlıkla ulaşılarak inecelenebilir. Sadece sınırlı olarak belirlenen bu limitler bile göstermektedir ki, Gerek BPI standartları ve gerekse Kanada standartlarının da üzerinde bir miktarda metal içeriği vardır. Acaba bu metal içeriğinin zararsız olduğu iddia edilebilir mi?

 

c.    Söz konusu açıklamada, EPI katkılarının ağır metal içerdiğini kabul etmekle birlikte, Tabir yerinde ise “E canım ne olacak bu çok az bir miktardır” şeklinde anlaşılabilecek gayr-i ciddi ve bilimsel olmaktan son derece uzak bir açıklama getirilmektedir. Kaldı ki, söz konusu problem sadece ağır metal veya metal içeriği ile ilgili değildir. Temelde bu durum, BIYOLOJIK çağrışımı yapmak suretiyle, sanki yenilenebilir kaynaklardan üretilmekte ve sürdürülebilir bir malzeme olduğunu iddia ederek tüketicinin aldatılmasını da içermektedir.

 

d.   Bir plastiği fregmantasyon yoluyla, içerisine çeşitli metaller ve katalizörler katmak suretiyle parçaladığınız zaman, nasıl oluyor da ÇEVRECI ve DOĞA DOSTU haline gelebiliyor? Bu içerisine kattığınız METAL TUZLARI (!) Nereye gidiyor? Bizim ilkokul ve Lise’de öğrendiğimiz bilgiler eğer şimdiye kadar herhangi bir değişiklik göstermedi ise, hiçbir metalin doğada yok olmadığı yönündedir.  EPI kimi kandırmaya çalışıyor?

 

e.   EPI’nın PRO-PARÇALANIR formülasyonunun Amerikan ve Avrupa standartlarına göre güvenilir olduğunu ve Ingiltere Gıda Standartları Ajansı tarafından “risk taşımadığı” şeklinde belgelendirildiği idda edilmektedir. Bununla da yetinmeyip, Amerikan FDA kriterlerine uygunluğu konusunda bağımsız taraflarca GÖRÜŞ BİLDİRİLDİĞİ söylenmektedir. Dikkat ediniz, onaylandığını değil, bağımsız taraflarca GÖRÜŞ BİLDİRİLDİĞİ ifade edilmektedir. Bu iddiaların RESMI BELGELERİ nerdedir?

 

f.    BİYOÇÖZÜNÜRLÜK, BİYOESASLILIK kriterleri karşılanamadığı, EPI/OXO katkıların içeriğinde Yenilenebilir malzemenin bulunmadığı, Biyokarbon içermediği halde, neden ısrarla BİYOLOJİk ve DOĞAL olduğunu çağrıştıracak iddialar ve sloganlar ile kamuoyu aldatılmaktadır?

 

g.   Bizleri OXO teknolojisini bilmemekle suçlarken, açıklamada da belirtildiği gibi, prosesin bilindiği üzere tekrar edilmesi, yani oxidasyon yöntemiyle parçalanan plastiğin ikinci aşamada bakterilerin ve mikroorganizmaların saldırısına uğrayacağı ve biyolojik olarak çözüleceği iddia edilmektedir. Basitçe: Eğer böyle ise, neden bugüne kadar kanıtlanamadı?Neden şimdiye kadar bu malzemeyi yiyen bir bakteri bulunamadı? Eğer böyle ise, neden hiçbir bilimsel araştırma bu kanıta ulaşamadı? Eğer böyle ise, Neden ortada SERTIFIKA YOK? Bir yandan “EPI Kompost iddiasında değildir” derken, diğer yandan nasıl Biyoçözünür olduğu iddia edilebilir? Bir malzeme kısmen veya tamamen kompostlanamıyor ise ve içeriğinde biyokütle yoksa nasıl biyoçözünür olabilir?

 

Bütün Ahlaki kuralları bir kenara bırakarak fütursuzca ithamlar ile terminolojiyi çarpıtarak, kamuoyunu küçümseyen, bilimsel araştırmaları hiçe sayan, mahkeme kararlarını tanımayan EPI ile ilgili çarpıcı gerçeklerin bır kısmı aşağıda kamuoyunun değerlendirmesine sunulmuştur:

 

1.   FTC: YEKILI KURUM BPI : Amerikan Federal Ticaret Komisyonu'nun neden EPI’yi reddettiğini “BPI’in bu konu ile ilgisi olmadığını iddia etmesine karşın” Federal Ticaret Komisyonu’nun söz konusu standartlar ve uygulama konusunda tek yetkili kurumun BPI olduğu gerçeğini kamuoyunun, Çevre Bakanlığının ve Sanayi Bakanlığının bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

2.   BPI: STANDARTLARA UYMUYOR  : Bir yandan “EPI kompostlanabilirlik iddiasında değildir” derken diğer yandan ÇEVRECILIK ve Biyoçözünürlük iddiasında bulunmak gibi büyük bir çelişki içindedir., BPI’ın EPI katkılarının Amerikan Standartlarına uymadığı ve bu konuda yapılan bilgilendirmelerin ve çalışmaların gerçeği yansıtmadığı yönündeki raporunu kamuoyunun, Çevre Bakanlığının ve Sanayi Bakanlığının bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

3.   İNGİLİZ STANDARDI  BS 847: OXIDASYON GÖRÜLDÜ, OXO PHOTO DEGRADABLE'DIR : İddia edildiği gibi İngiliz standartlarınca uygunluğunun onaylanmadığını, yine iddia edildiği gibi, kompost standartlarında yapılan test sonucunda herhangi bir negatif etkiye raslanmadığının aksine, EPI katkıların biyodegradable veya çevre dostu olmadıklarını kanıtlayan, İngiliz standartları çerçevesinde yapılan ve Haziran 2011 tarihinde yayınlanan araştırmayı ve raporunu Kamuoyunun, Çevre Bakanlığının ve Sanayi bakanlığının bilgisine sunuyoruz.

 

Bu rapor aynı zamanda Avrupa Atık Yönetimi 94/62/EC direktifinin kurallarına uymadığını da açıkça ortaya koymaktadır. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

4.   AVUSTRALYA FEDERAL MAHKEMESİ: KURALLARI İHLAL EDİYOR, YANILTICI : Avustralya Mahkemesinin EPI kullanılarak üretilen Goody Plastic Bags ile ilgili olarak bilerek kamuoyunu yanıltmak ve ağır metal içeriğiyle bilinçli olarak çevreye zarar vermek suçlamasıyla ilgili olarak şirketi mahkum ettiğini kamuoyunun, Çevre Bakanlığının ve Sanayi Bakanlığı’nın bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

5.   EUROPEAN BIOPLASTICS: BIODEGRADABLE OXO-FREGMANTABLE DEĞILDIR : AB ülkelerinin standart geliştiren kurumu olan EU BIOPLASTIC, açıkça Biodegradable kelimesinin OXO-FREGMANTABLE anlamına gelmediğini ilan etmektedir. Bunun sadece büyük bir YALAN olduğunu Kamuoyunun, Çevre Bakanlığının, Sanayi Bakanlığının bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

EUROPEAN BIOPLASTICS: YANILTICI, TEKRARLANABİLİR VE DOĞRULANABİLİR DEĞİL : Öte yandan yine EU Bioplastik, OXO Fregmante katkıların biyolojik olarak yenilenebilir veya tekrarlanabilir olmadığını ifade etmektedir. Bu haliyle yanıltıcı olduğunu Kamuoyunun, Çevre Bakanlığının, Sanayi Bakanlığının bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

6.   DEFRA: BIODEGRADABLE DEĞİL : İddia edildiği gibi, İngiliz gıda standartlarına uygunluğunun gerçeği yansıtmadığını, İngiliz Gıda, Çevre ve Kırsal İşler Birliği (İngiliz Çevre Bakanlığı) nın, oluşturduğu komisyon ile Loughborough University tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçları, bu malzemenin zannedildiğinden daha tehlikeli olduğunu çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. İngiliz Çevre Ajansının bu malzemenin tarımsal kullanımını yasakladığını Kamuoyunun, Çevre Bakanlığı’nın ve Sanayi Bakanlığı’nın bilgisine sunuyoruz.  (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

"Ingiltere'de standart çalışmaları devam ediyor, bizim de standardımız çıkacak" iddialarının arkasındaki gerçek düşündürücüdür.

 

7.   DEFRA: GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN DEĞİL : Aynı şekilde yine İngiliz çevre bakanlığı bünyesinde oluşturulan Ulusal Atık yönetimi planında OXO katkılı plastiklerin Ne compostlama yöntemlerine ne de geleneksel geri dönüşüm yöntemlerine uygun olmadığı açıkça ilan edilmektedir. Raporun 14. Maddesinde PLASTIK başlığı altında İddia edildiği gibi, herhangi bir onaylamanın söz konusu olmadığını Kamuoyunun, Çevre Bakanlığı’nın ve Sanayi Bakanlığının bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

  8. BİYOÇÖZÜNÜRLÜK KRITERLERINI KARŞILAMIYOR :  EPI katkılarının çevresel etkilerini araştıran Loughborough Universitesinde görevli  Dr Noreen Thomas, Dr Jane Clarke, Dr Andrew McLauchlin & Mr Stuart Patric tarafından kaleme alının bilimsel araştırma raporunun çarpıcı sonuçlarını Kamuoyunun, Çevre Bakanlığı’nın ve Sanayi Bakanlığı’nın bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

9.   AVUSTRALYA FEDERAL MAHKEMESI KARARI: YANLIŞ VE YANILTICI : 29 Mart 2004 Tarihli Avustralya Federal Mahkemesinin OXO katkılara yönelik mahkumiyet ve yasaklama kararını ve gerekçelerini Kamuoyunun, Çevre Bakanlığı’nın ve Sanayi Bakanlığı’nın bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

10. ITALYA REKABET KURUMU: YANLIŞ VE YANILTICI REKLAM : İtalyan Rekabet Kurumunun EPI katkılı ambalaj ürünleri üzerinde kullanılan ÇEVRE DOSTU gibi ifadelerini yasaklamasına ilişkin kararını ve gerekçelerini, İtalyan Resmi Gazetesi’nde yayınlanan şekli ile Kamuoyunun, Çevre Bakanlığı’nın ve sanayi Bakanlığı’nın bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

11. EUROPEAN BIOPLASTICS: KABUL EDILEMEZ : EPI katkılı ürünlerin COMPOST yöntemlerine uygun olmadığını ve çevre için bir alternatif olarak değerlendirilemeyceğini söyleyen Avrupa Biyoplastik birliği’nin raporunu Kamuoyunun, Çevre Bakanlığı’nın ve Sanayi Bakanlığı’nın bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

12. EuPR: KULLANILAMAZ, GERİ DÖNÜŞÜM KALİTESİNİ BOZUYOR  : Avrupa Geri dönüşümcüler birliği (EuPR) tarafından yayınlanan ve üreticilerden OXO kullanmamalarını talep eden, çünkü bu katkı maddesinin geri dönüşüm sistemini sabote ettiğini açıkça ifade eden raporlarını kamuoyunun, Çevre Bakanlığı'nın ve Sanayi Bakanlığı'nın bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

EuPR: UYGUNLUĞU KANITLAYIN : Avrupa Geri dönüşümcüler birliğinin OXO katkılara yönelik endişelerini ilan etmesinin ardından gelen tepkilere "Kanıtlayın" şeklinde cevap veridğini kamuoyunun, Çevre Bakanlığı'nın ve Sanayi Bakanlığı'nın bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

Plastiğin mekanik geri dönüşümünün yararlarını ortadan kaldırdığı, Geri kazanımı sabote eden gizli aktör olduğu ve bunun sürdürülebilir çözüm olmadığını da ifade eden EuPR raporunu aynı zamanda ÇEVKO (!) ve geri dönüşüm kurumlarının da bilgisine ve dikkatine sunuyoruz.

 

12. BPI: ASTM 6954 BIODEGRADABLE TESTI DEĞILDIR : Türkiye’de sıkça dile getirilen ve büyük bir ustalıkla çarpıtılarak kamuoyuna sunulan ASTM 6954-04 Test yöntemine dayanarak, gıda paketlemesi de dahil olmak üzere, biyoçözünürlük, çevre dostu ve gıda uygunluğu şeklinde ortaya konulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bu konuda Amerikan Gıda uygunluğunun bulunmadığını ve ASTM test yönteminin kullanım yönergesinde geçen ifadelere dayanarak bir malzemenin BIYOÇÖZÜNÜR olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını , bir malzemenin biyoçözünürlük iddiasını kanıtlayabilmek için dünyada uygulanan standartlar bulunduğunu ve OXO katkıların bu standartların hiç birinin asgari gereksinimlerini karşılamadığını Kamuoyunun, Çevre Bakanlığı’nın ve Sanayi Bakanlığı’nın bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

13. EPI: OXO-PARÇALANIRDIR, SADECE PARÇALANIR : EPI'nin Dünya'da Türkiye'dekinin aksine tanıtımlarını BIODEGRADABLE (Biyoçözünür) şeklinde değil, DEGRADABLE (parçalanır) şeklinde yaptığını, Ancak Türkiye'de müthiş bir ÇEVRE duyarlılığı sergileyerek, Fosil bazlı ve biyolojik olmayan bir malzemeyi bir mucizeymiş gibi büyük bir bilgi kirliliği içerisinde kamuoyuna takdim ederek bu malzemenin zararlarını gizlemesi ve sadece Türkiye'de bu kabil bir çalışma yürütmesi son derece düşündürücüdür. Akl-i Selim herkesin "Ne oluyoruz" diye sorması gerektiği hususunu Kamuoyunun, Çevre Bakanlığı'nın ve Sanayi bakanlığı'nın bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

.

Nasıl oluyor da, dünyanın diğer yerlerinde Biyoçözünür olmayan bir malzeme Türkiye'ye geldiğinde müthiş bir performans göstererek mucizevi bir şekilde biyoçözünür hale gelebiliyor?

 

14. NOAA: DENIZ YAŞAMINI TEHDIT EDIYOR : EPI, Photodegradation veya Fregmantation yöntemleri ile parçalanabilen bir plastik türüdür. Amerikan Atmosfer ve Okyanus araştırmaları kurumu tarafından yapılan araştırmanın çarpıcı sonuçları gösteriyor ki, bu tür parçalanma sonucunda ortaya çıkan kalıntı denizlerdeki yaşamı da olumsuz yönde etkilemekte ve tehdit oluşturmaktadır. Sadece toprakta değil, yağmur ve rüzgar ile taşınan bu kalıntıların yakın gelecekte deniz yaşamını da tehdit ettiğini Kamuoyunun, Çevre Bakanlığı'nın ve Sanayi Bakanlığı'nın bilgisine sunuyoruz. (Orjinal Belge için Tıklayınız)

 

Yukarıda Kamuoyuna duyurduğumuz EPI gerçeğine yönelik bazı belgeleri, gerek bilimsel ve gerek yasal  çerçevede ortaya konulmuş çalışmalar ve kararlar ışığında değerlendirdiğimizde, EPI'ye göre dünyadaki bütün bilimsel araştırmaların tamamı YALAN söylemektedir. Buna karşılık sadece EPI tarafından ortaya atılan ve hiçbir bilimsel platformda kanıtlanamamış olan iddiaların gerçeği yansıttığını kabul etmemiz beklenmektedir.

 

Bu çerçevede,  EPI’nın iddialarını onaylamayan bilim adamlarının çalışmalarını ve ortaya çıkan bilimsel sonuçları değersiz kabul etmek gerekir. Hiçbir Ticari, Ahlaki ve Yasal çerçeveye uymayan, Yapılan bütün resmi açıklamalara rağmen ısrarla iddiaları sürdürmek herhalde düşündürücüdür. Hiçbir standart, bilimsel araştırma veya benzeri çalışmalar EPI tarafından kabul edilmemektedir. Üçüncü taraf bağımsız kurumların test yapmaları ve bu test sonuçlarının kamuoyuna açıklanması engellenmektedir. Eğer iddia edildiği gibi mükemmel bir ürün ortaya konuluyorsa, neden üçüncü taraf bağımsız kurumların ortaya koydukları sonuçlar reddedilmekte veya bağımsız araştırmalardan kaçınılmaktadır?

 

Üreticilerin ve kullanıcıların yakından bildikleri gibi, söz konusu testler EPI tarafından hazırlanan ve hiç bir yasal ve bilimsel geçerliliği olmayan subjektif raporlardan ibarettir. Bir iddianın üçüncü taraf bağımsız kurumlarca doğrulanmasının gereği açıktır. Ancak EPI bu kabil taleplere "başkaları bizim malzemeyi anlamaz, biz kendi testlerimizi yaparız" şeklinde anlamsız ve mesnetsiz cevaplarla bağımsız denetimi reddetmektedir. Acaba, bu konuda uygulanacak kriterleri EPI mi belirlemek istemektedir? Bir kurumun, ticari çıkarlarını gözetmek gerekçesiyle, Dünya, insanlar ve çevrenin bir değeri yok mudur? İnsanlar zaten ölüyorlar, Çevre de nasılsa kirletiliyor mu?

 

Elbette EPI ve OXO katkılar ile ilgili olarak söylenebilecek pek çok şey vardır. Bu malzemenin gerek insan sağlığı ve gerekse çevre sağlığı açısından büyük riskler taşıdığı bütün çıplaklığıyla ortaya konmuştur. Yapılan bilimsel araştırmalara ve bu araştırmaların sonuçlarına BIOPLAST olarak bizim herhangi bir ilave yapmamız söz konusu olmadığı gibi gerekli de değildir.

 

Eğer iddia edildiği gibi EPI çevreci ve sağlıklı bir malzeme ise neden hiçbir yerde kabul görmemiş ve hiçbir bağımsız kurum tarafından onaylanmamıştır? Neden hiç bir ülke bu maddeyi resmen tanımamış aksine, bu maddenin büyük riskler taşıdığını ilan ederek tehlikelerine dikkat çekmiştir?  Neden hiçbir standart kurumu tarafından belgelendirilmemiştir? Veya neden hiçbir standart kurumu tarafından bir standart oluşturulmamıştır? Acaba dünyada halen geçerli olan standartları oluşturanlar işlerini bilmiyor, malzemeyi tanımıyorlar mı? Yoksa EPI’nin taleplerini doğru bulmadıkları veya kanıtlayamadıkları veya OXO'nun gerçekte zannedildiğinden çok daha tehlikeli ve zararlı olduğu için mi uzak duruyorlar?

 

EPİ bize ders vermek yerine, Ahlaki çizgiye dönerek ortaya attıkları yalanlar sebebiyle kamuoyundan özür dilemelidir. Dünyaya verdikleri zarar rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyüktür ve bu zaten kanıtlanmıştır. BIOPLAST olarak yaptığımız çalışmaların hiç birinde, kurumsal görüşlerimizi yansıtmak yerine, titizlikle bilimsel çalışmaları ortaya koyarak, bu konuda dünyada yapılan uygulamaları örnek vermek suretiyle kamuoyunu bilgilendirme yolunu tercih ettik. Ancak bilinmelidir ki, Dünyaya yalan söyleyen BIOPLAST değil, EPI’nın kendisidir. Yalan konusundaki uzmanlıkları bütün dünya tarafından tescil edilmiş, mahkemeler tarafından da onaylanmıştır.

 

Dünyada DEGRADABLE yani PARÇALANABİLİR katkı maddesi olarak piyasaya sürülen bu malzemenin Türkiye'deki  yansımalarını çarpıcı şekilde ortaya koymak açısından:

 

1.   EPI kullanılarak üretilmiş poşetler üzerinde yapılan PARÇALANABİLİRLİK testlerinin biyoçözünürlük ile ilgisi yoktur. Poşetlerin üzerine yazılan ASTM D 6954-04 Test yöntemi, bir malzemenin biyoçözünür olduğunu değil, bu malzemenin FREGMANTE MALZEME olduğunu ve parçalanmanın biyolojik olarak değil, Kimyasal bir reaksiyon sonucu gerçekleştiğini kanıtlar. Türkiye’de hiçbir kurum veya kuruluşta, BİYOÇÖZÜNÜRLÜK testlerini yapabilecek ekipman veya teknoloji halihazırda mevcut değildir. Bu konuda EPI'nin Biyoçözünürlük standartları çerçevesinde (EN13432 TSE standartları da mevcuttur) RESMI BELGE ortaya koymalarını ve varsa bu kabil bilimsel belgeleri kamuoyuna açıklamaları zorunludur.

 

2.   Bir malzemenin Parçalanabiliyor olması, o malzemenin sağlıklı ve yararlı olduğu anlamına gelmez. EPI kullanılarak üretilen plastikler, parçalanarak doğada kalıcı hale gelmektedir. Besin zincirini etkilemekte ve ağır metaller zaman içinde birikerek doğal yaşamı olumsuz etkilemektedir. Metal konsantrasyonlarının zararsızlığını kanıtlayabilmek adına EPI’nin Bağımsız ve tarafsız kurumlar tarafından onaylanmış RESMI RAPORLARINI kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz.

 

3.   Fosil bazlı bir malzeme olan Plastiğin içerisine küçük bir miktar EPI karıştırmak  suretiyle plastik kütlesinin tamamının nasıl  ÇEVRECI olabileceğinin kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. Türkiye’de sıklıkla reklamı yapılan, SU ILE DOST olduğu iddialarından ne tür bir bilimsel veriye dayandığını kamuoyu merak etmektedir. Bu iddiaların RESMEN ve BILIMSEL olarak kanıtlayacak Belgelerin açıklanması gereğini kamuoyunun değerlendirmesine sunuyoruz.

 

4.   Çeşitli  EPI katkılı plastik malzemeleri üreten firmalara verilen yalan-yanlış bilgiler ile hazırlanan klişe ve sloganlarla kamuoyuna yutturulmaya çalışılan ÇEVRECI, ÇEVRE DOSTU iddialarının arkasındaki gerekçelerin, hangi yasal ve kabul edilebilir bilimsel veriler veya bağımsız laboratuarlarca onaylanmış sertifikalar ile yaptığını ortaya koyan  YASAL BELGELERINI Kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz. 

 

5.   Fregmantasyon sürecinin 2 yıl ile sınırlı olmadığını, evlerde poşet saklayanların da tanık oldukları gibi, bu poşetlerin parçalanarak toz haline geldiğini bilmeyen yoktur. Parçalanma sürecinin kontrol edilmesinin nasıl mümkün olduğunu kanıtlayan BILIMSEL VERILERIN kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz.

 

6.   EPI tarafından yapılmış subjektif testlere dayanak, Fosil esaslı petrole dayalı plastik malzemenin nasıl BIYOLOJIK bir materyal haline dönüştüğü mucizesini Bilimsel olarak KANITLANMASINI, Ne tür bir yenilenebilir kaynaktan elde edildiğini ve nasıl sürdürülebilir bir ürün olduğu ile ilgili bilimsel belgelerin açıklanmasını bekliyoruz. 

 

7.   Dünyanın pek çok ülkesinde EPI/OXO katkıların kulanımının neden yasaklandığı, Türkiye dışında EPI/OXO katkılı malzemelerin üzerinde "BİYOÇÖZÜNÜR" veya "ÇEVRE DOSTU" gibi sloganların kullanılmasına neden izin verilmediği ve standart başvurularının neden reddedildiği gerçeklerinin de açıkyüreklilikle kamuyou ile paylaşılmasını bekliyoruz.

 

Bilimsellikten uzak, kural tanımayan çıkarcıların, dünyayı ve insan sağlığını tehdit etmeleri karşısında sessiz kalınamayacağı herkes tarafından bilinmektedir. İlgili kurumların ve Yargı organlarının bu konuyla ilgili olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üzerlerine düşen görevi ilgili yasalar ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde yerine getireceklerine inanıyoruz.  

 

Herhalde EPI  bu şekilde kavramları anlamsızlaştırak, terminolojiyi harcıalem kullanmak suretiyle dünyadaki bilimsel gerçekliğin gözardı edilebilceğini düşünüyor. Elbette bu çerçevede muhatabımız EPI değildir. Ortaya atılan iddiaların bağımsız, bilimsel ve kabul edilebilir yöntemlerle kanıtlanması zorunludur.

 

Oxo teknolojisini bilmediğimiz veya oxo konusunda uzman olmadığımız yönünde suçlayıcı veya küçümseyici çocukça ifadeler de aynı yazıda yer almaktadır. OXO teknolojisini bizim bilmemiz gerekli değildir. Bizi ve kamuoyunu ilgilendiren şey bu teknolojinin sonuçlarıdır. Bu da bilimsel olarak ortaya konmuştur ve göstermektedir ki, EPI, gerçekleri dünyadan gizlemektedir. Hayal üzerine kurulu bir sistemin gerçekler karşısında durabilmesi mümkün olmadığı içindir ki EPI, bu akıl almaz, kural tanımaz tavrını sürdürmektedir.

 

Bu çerçevede  2872 sayılı Türk Ceza Kanununun, 26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı Kanun ile revize edilmiş ve çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kurum kuruluş ve işletmelere ağır yaptırımlar getiren. 2872 sayılı Çevre Kanununda (5491 ile değişik) idari yaptırım ön görülen çevre suçları İçin, bu kanunun 181. Maddesi Çevrenin Kasten Kirletilmesi hakkında hapis cezasını, 182. Maddesi Çevrenin Taksirle Kirletilmesi hakkında adli para cezasını gerektirmektedir.  Yine aynı kanunun hükümleri çerçevesinde bu durumun idareye bildirimi zorunludur ve bu çerçevede Türk Yargısını göreve davet ederek suç duyurusunu kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunuyoruz.

 

 

Haşim ÇAYLI

BIOPLAST - TÜRKIYE

03 Ağustos 2011

 

   

PDF Versiyonu

 için tıklayınız

 

 

Tüketiciyi Aldatmak

 

Kavramlar ve Uygulamalar

 

Biyolojik Katkılar

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Admira Limited 2010